Amelio

Een omvangrijke applicatie voor het eenvoudig en gebruiksvriendelijk vervaardigen van teken- en CAD-technisch juiste tekeningen.


Amelio heeft onder andere de volgende functionaliteit:
  • Amelio is geheel lagenstructuur onafhankelijk: alle applicaties van Amelio kunnen worden gebruikt op iedere gewenste lagenstructuur. De Client applicatie van Amelio geeft de mogelijkheid om meerdere, verschillende lagenstructuren te configureren en direct toe te passen.
  • Lagen worden, indien nodig, automatisch aangemaakt met de juiste kleur en het juiste lijntype.
  • Het eenvoudig opmaken van de tekening ten aanzien schalen en details. Zowel in Model space, met het automatisch aanmaken van details (figuur 1), als in Paper space, met het aanmaken van viewports (figuur 2).
  • Het snel plaatsen van een kader (figuur 3) en het automatisch invullen van de onderhoek.
  • Veel extra commando's voor het tekenen (figuur 4) en het construeren (figuur 5).
  • Commando's voor correct bematen (figuur 6). Zowel in Model space, met hoofd- en detailschalen, als in Paper space, met bematen in of buiten de viewports, wel of niet annotatief.
  • Gebruik van eigen symbolenbibliotheken. Zie Libraries.


Figuur 1: Het opmaken van de tekening ten aanzien schalen en details, in modelspace.


Figuur 2: Het opmaken van de tekening ten aanzien schalen en details, in paperspace.


Figuur 3: Het plaatsen van een kader.


Figuur 4: Veel extra commando's voor het tekenen.


Figuur 5: Veel extra commando's voor het construeren.


Figuur 6: Selecties voor correct bematen.