Libraries

Applicatie voor eigen symbolenbibliotheken.
Libraries heeft onder andere de volgende functionaliteit:
  • Het configureren van zowel DWG- als DXF-bestanden om te plaatsen in de tekening (figuur 1).
  • Het configureren van Lisp-bestanden om te worden geladen en gerund.
  • Het via Libraries Config configueren van meerdere bestanden in een directory (figuur 2).
  • Het plaatsen van blokken op de meest efficiënte manier, met het minst aantal selecties: blokken op ware grootte altijd met schaalfactor 1, schaalafhankelijke blokken met de hoofdschaal van de tekening, altijd horizontaal te plaatsen blokken met rotatiehoek 0, enzovoort (figuur 3).
  • In de tekening geplaatste blokken kunnen automatisch worden gecorrigeerd naar de eigen lagen, met de juiste kleuren en lijntypes.


Figuur 1: Het selecteren en plaatsen van een blok.


Figuur 2: Het configureren van de applicatie.


Figuur 3: Het configureren van de opties voor de meest efficiënte plaatings in de tekening.