FastPlot

Applicatie voor het automatisch plotten van meerdere tekeningen.


FastPlot heeft onder andere de volgende functionaliteit:
  • Het plotten van DWG- of DXF-bestanden.
  • Het plotten op de verschillende schalen van de tekeningen zonder verdere selectie vooraf.
  • Het plotten naar DWF- of PDF-formaat.
  • FastPlot kan ook worden gebruikt om alleen de geopende tekening te plotten (figuur 1).
  • Het snel en eenvoudig selecteren van de benodigde plotgegevens (figuur 3).
  • Via de optie FastPlot Fast het met één druk op de knop plotten van de geopende naar bijvoorbeeld A4, A3 of PDF.
  • FastPlot kan worden geconfigureerd met elke ook binnen AutoCAD of BricsCAD beschikbare printer.


Figuur 1: Het selecteren van de te plotten tekeningen: alleen de geopende tekening of meerdere tekeningen.


Figuur 2: Het selecteren van meerdere te plotten tekeningen.


Figuur 3: Het selecteren van de instellingen voor het plotten.