BatchJob

Applicatie voor het automatisch verwerken van meerdere tekeningen.
BatchJob heeft onder andere de volgende functionaliteit:
 • BatchJob kan zowel DWG- als DXF-bestanden verwerken.
 • BatchJob kan ook worden gebruikt om een actie uit te voeren op alleen de geopende tekening (figuur 1).
 • BatchJob wordt geleverd met veel voorkomende, voorgeprogrammeerde acties, die direct via de dialoogbox geselecteerd kunnen worden (figuur 3):
  • Het opslaan van de tekeningen naar een oudere CAD-release.
  • Het opslaan van de tekeningen in DWG-formaat naar DXF-formaat of vice versa.
  • Het purgen, opschonen en corrigeren van de tekeningen.
  • Het aanmaken van slides van de tekeningen.
 • Verdere acties kunnen zelf worden toegevoegd met behulp van eenvoudige AutoLisp-routines.


Figuur 1: Het selecteren van de te verwerken tekeningen: alleen de geopende tekening of meerdere tekeningen.


Figuur 2: Het selecteren van meerdere te verwerken tekeningen.


Figuur 3: Het selecteren van de uit te voeren actie.