Securyfence

Applicatie voor het automatisch tekenen van veiligheidshekwerken, inclusief stuklijstgeneratie.


Securyfence heeft onder andere de volgende functionaliteit:
  • Het selecteren en handmatig plaatsen van kolommen, profielen, panelen en deuren (figuur 1 en 2).
  • Het via Securyfence Auto selecteren en automatisch plaatsen van kolommen en panelen (figuur 3).
  • Het automatisch tekenen van een vooraanzicht van een hekwerk met kolommen, profielen en deuren (figuur 4).
  • Het aanmaken van de stuklijst, te plaatsen in de tekening of direct te openen in Microsoft Excel (figuur 5 en 6).


Figuur 1: Het handmatig plaatsen van kolommen, profielen, panelen en deuren.


Figuur 2: Het handmatig plaatsen van kolommen, profielen, panelen en deuren.


Figuur 3: Het automatisch plaatsen van kolommen en panelen.


Figuur 4: Een deel van een tekening met automatisch getekend boven- en vooraanzicht.


Figuur 5: Het formaat van de stuklijst.


Figuur 6: Een stuklijst in Microsoft Excel.