(Voorheen Nuon)
NetDesigner

Applicatie voor de detail-engineering van leidingnetten voor stadwarmte, inclusief controle en stuklijstgeneratie.


NetDesigner heeft onder andere de volgende functionaliteit:
  • Het specificeren en tekenen van een compleet tracé van meerdere leidingen (figuur 1). Gespecificeerde tracés kunnen worden opgeslagen en later weer worden opgehaald.
  • Het direct toevoegen van een telemetrie-kabel en sleuf aan een gespecificeerd tracé (figuur 1). Kabel en sleuf worden onder andere gebruikt voor het bepalen van de aannemersactiviteiten.
  • Het delen van een leiding en plaatsen van een reductiestuk.
  • Het opdelen van getekende, stalen leidingen in vaste lengtes volgens de geconfigureerde lengte van de geleverde buizen.
  • Het handmatig plaatsen van alle soorten componenten op geselecteerde knooppunten van leidingen (figuur 2).
  • Het via Auto Engineering automatisch plaatsen van reductiestukken, bochten, T-stukken en moffen op alle knooppunten van de getekende leidingen en het delen van de leidingen in delen met een standaard lengte.
  • Het toekennen van leidingclassificaties en/of fases aan leidingen en componenten (figuur 5 en figuur 6).
  • Het compleet controleren van de tekeningen op diameters van leidingen, geplaatste componenten, enzovoort (figuur 7).
  • Het aanmaken van stuklijsten gebaseerd op één of meerdere leidingclassificaties en/of fases en het direct wegschrijven van de stuklijst naar Microsoft Excel (figuur 8 en figuur 9).


Figuur 1: Het specificeren van een tracé, inclusief telemetrie-kabel en sleuf.


Figuur 2: Het filteren en selecteren van componenten.


Figuur 3: Het automatisch plaatsen van componenten.


Figuur 4: Een deel van een tekening met leidingen, bochten, T-stukken, reductiestukken en moffen.


Figuur 5: Het toekennen van leidingclassificaties.


Figuur 6: Het toekennen van fases.


Figuur 7: Het controleren van de tekening.


Figuur 8: DHet aanmaken van de stuklijst.


Figuur 9: Een stuklijst in Microsoft Excel.