Import Points

Applicatie voor het uitlezen van een Excel-databestand en het hiermee genereren van een tekening met blokken met attributen.
Import Points heeft onder andere de volgende functionaliteit:
  • Het uitlezen van een geselecteerd Microsoft Excel-databestand (figuur 1).
  • Het in de uitgelezen gegevens selecteren van de gegevens voor de blokken: insertion point, x- en y-coordinaat en de laag (figuur 2).
  • Het in de uitgelezen gegevens selecteren van de gegevens die moeten worden opgeslagen in attributen (figuur 2).
  • Na het selecteren van alle gegevens worden alle de blokken aangemaakt (figuur 3 en 4).
  • De applicatie Import Points is in eerste instantie ontwikkeld voor CityTec, maar kan gebruikt worden met alle Excel-databestanden.


Figuur 1: Een Excel-databestand.


Figuur 2: Het selecteren de gegevens voor de blokken en de attributen.


Figuur 3: Een in de tekening aangemaakt blok met attributen.


Figuur 4: Het bewerken van het blok binnen AutoCAD.